0255.6515.699

Nhà thay đồ nhà máy lọc dầu Dung Quất

Về việc

Xây lắm và mua sắm thiết bị thuộc công trình Nhà thay đồ nhân sự vận hành và bảo dưỡng khu vực offsite 2 thuộc nhà máy lọc dầu Dung Quất

 

            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *