0901.156.466

Nhà Building A cổ phần nhà và thương mại dầu khí

Về việc

Thi công hạng mục sơn nước và đóng trần thạch cao Nhà Buildung A của gói thầu Thuê dịch vụ và thực hiện sữa chữa cải tạo mặt tiền Nhà Building A theo tờ trình số 715/TTr – BDSC theo đơn hàng số 385/17 – 3152/ĐH – BDSC – C giữa công ty cổ phần và thương mại dầu khí với đơn vị thi công Công ty TNHH MTV Thiết kế Kiến trúc Quảng cáo Ý Việt

                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *